Sberbank Europe a její dceřiné společnosti v EU selhávají

0
142

Evropská centrální banka (ECB) se domnívá, že Sberbank Europe a její dceřiné společnosti v Chorvatsku a Slovinsku selhávají nebo pravděpodobně selžou. Uvádí se to v hodnocení, které se vztahuje na tři subjekty pod přímým dohledem ECB: Sberbank Europe se sídlem v Rakousku a její dceřiné společnosti v Chorvatsku a Slovinsku.

Sberbank Europe je plně vlastněná dceřiná společnost ruské Sberbank, jejíž většinovým vlastníkem je Ruská federace.

Hodnocení ECB odráží odliv vkladů v důsledku geopolitického napětí, které má negativní vliv na reputaci ruské banky.

Evropská centrální banka (ECB) vyhodnotila, že Sberbank Europe a její dvě dceřiné společnosti v evropské bankovní unii, Sberbank v Chorvatsku a Sberbank ve Slovinsku, selhávají nebo pravděpodobně selžou v důsledku zhoršení jejich likvidní situace.

Plným vlastníkem jejich rakouské mateřské Sberbank Europe je ruská Sberbank, v níž má ruský stát většinový 50% podíl plus jeden podíl s hlasovacím právem.

ECB zjistila, že Sberbank Europe v blízké budoucnosti pravděpodobně nebude schopna splácet své dluhy nebo jiné závazky v době jejich splatnosti.

Sberbank Europe a její dceřiné společnosti zaznamenaly výrazný odliv vkladů v důsledku geopolitického napětí. To vedlo ke zhoršení jejich likviditní pozice. A neexistují žádná dostupná opatření s reálnou šancí na obnovení této pozice na úrovni skupiny a v každé z jejích dceřiných společností v rámci bankovní unie.

Retailoví vkladatelé jsou v rámci evropského systému pojištění vkladů chráněni až do výše 100.000 eur na vkladatele a banku v Evropské unii. Tuto ochranu poskytují systémy pojištění vkladů v Rakousku včetně německé pobočky banky, Chorvatsku i Slovinsku.

Jednotná rada pro řešení krizových situací (Single Resolution Board, SRB) ECB musí v souladu se svým mandátem potvrdit, že banka selhala nebo pravděpodobně selže, rozhodne o následných krocích a zavede je.

Sberbank Europe má dceřiné společnosti a pobočky v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku a České republice. Pobočku má také v Německu.

ECB koordinuje celý proces s příslušnými vnitrostátními orgány v těchto jurisdikcích.

Sberbank Europe je jednou ze sedmi rakouských bank přímo pod dohledem ECB. Sídlo má ve Vídni.

ECB převzala přímý dohled nad Sberbank Europe v roce 2014, kdy byl zřízen její bankovní dohled. Vzhledem k rozsahu přeshraničních aktivit byla Sberbank Europe označena za systémově významnou banku. Na konci roku 2021 měla aktiva ve výši 13,6 miliardy eur.

Selhání nebo pravděpodobnost selhání je klasifikace, kterou používají orgány pro dohled, kdy daná instituce přestává být životaschopná. Řešením je proces restrukturalizace selhávajících bank s minimálními důsledky na reálnou ekonomiku a veřejné finance. Na úrovni eurozóny jej řídí Jednotná rada pro řešení krizových situací.